Jumping and Glancing Beetles

Jumping and Glancing Beetles

34,95 €
incl. 10 % VAT
2021 edition. Hardback: 343 pages. Finnish. Product on order: arrives in stock in 4-7 working days.

Kari Heliövaara, Ilpo Mannerkoski, Jyrki Muona, Juha Siitonen & Hans Silfverberg: Jumping and glancing beetles – the click, false click, throscid and jewel beetles of Finland. 2021. Metsäkustannus.

Naksuen hyppivät sepät, sepikät ja rikkasepät sekä kirkkaan metallinhohtoiset jalokuoriaiset ovat kiehtovia hyönteisiä. Tässä kirjan toisessa painoksessa esitellään näiden neljän kovakuoriaisheimon koko Suomen lajisto, yhteensä 116 lajia. Kaikista lajeista on tunnistamista helpottava kuva, päivitetyt levinneisyyskartat sekä runsas päivitetty tietopaketti muun muassa elintavoista, lentoajasta, runsaudesta ja uhanalaisuudesta. Osa kirjan lajeista on yleisiä metsien ja niittyjen asukkeja, joita kuka tahansa voi löytää ja kirjan avulla määrittää lajilleen. Osa lajeista taas on harvinaisia, uhanalaisiakin. Kirjan avulla voit sukeltaa näiden kauniiden hyönteisten ihmeelliseen maailmaan.

You must be logged in to review a product.
Model number: KC-001